Vikten fran inlevelseformaga och kommunikation i parterapi

Det befinner sig inte grima goromal saso parterapeut att doma. Centrum foresats befinner si hitta svar saso bada kan kanna sig nojd med ehur do befinner sig smartsamma. Av det skalet tendera sjalv vara rak sam anfora som det ar. Bagg ovannamnda foredome kanske befinner sig tankbara forklaringar andock funkar grymt inte bra som ursakter.

Saken da stora utmaningen pro den som age varit otrogen befinner sig att sluta med forsvinna bortforklaringar samt istallet vara riktigt bade till sig allena sam sin medspelare. I ett belagenhet darbort karl vill radda relationen ar det angelaget att fanga ansvar pro tryta blunder. Utan forpliktelse ar det marigt att lita att en forandrat upptradand ar mojligt.

Forut den saso blivit dupera ligger den stora utmaningen i att ursakta. I enlighet med min fras ingar det i saken dar manskliga naturen att veta ursakt, men det kan i foreskrift ej infalla inte me kriterium.

Det plikt foreligga samvetskva samt nago onskan mo tillfrisknande hos den sasom har varit otrogen. Allting det har kraver i sin flax nagon okad medvetenhet fran bada parter om va sasom behover forbattras.

Grima tolkning, baserat pa nago kvantitet skild baisse bruten syn, ar att dessa olyckliga tv tendera presenter somlig gemensamma anlag. Saken dar personen i relationen sasom age varit otrogen brukar enligt grimas uppfattning vanligtvis uppvisa vissa brist va galler hens kompetens att visa empati i jamforelse med sin medspelare.

Ifall det befinner sig fallet tendera mi vanligtvis forespraka att saken da partnern kompletterar parterapin tillsammans personlig sjukvardsbehandling. Det kan hjalpa klienten gallande att villig en djupare ide forsta forsvinna negativa beteendemonster. Forsavitt ni saso karl age varit otrogen odl foreslar mi att n laser denna sa forsavitt ”man och samtalsterapi”.

Ett prov gallande hur hane kan na djupare insikter befinner sig att utrona annorlunda ”anknytningsmonster” i terapi-rummet. Inte me en forandrat upptradand befinner sig det svart att bilda ett omsint samband darbort bagge parters behov prioriteras samt respekteras.

Nago annan alldaglig avsaknad i nagon samband saso har drabbats bruten syn befinner sig att paret ideligen age marigt att prat tillsammans varandra. Det innefatt inte minst deras formaga att dryfta forsavit det sasom ar svar i relationen.

Istallet darfor at slingra svara diskussion plikt dom utveckla ett vilja och duglighet att uttrycka och lyssna pa varandras tankar, emotione samt behov. Pro det finns det nagon mangd tekniker, exempelvis ”giraffspraket” sasom mi anvander mig itu i mina dialog tillsamman mina klienter.

Fordjupade insikter ifall otrohet i parterapi

Nar klienter sasom promenera i parterapi hos mig ager redogjort forut hurda dom upplever lage befinner si det dags att ga mer villig djupet. Det kan emellanat samt innebar e ifragasattande forsavitt det som age hant. Det innefatta icke minst forsavitt paret inneha skild uppfattningar forsavit va saso kan ha orsakat otroheten.

Nar arbetet tillsamman att na en djupare empati inneha paborjats ar det centralt att paret icke avbryter varandra. Varenda och nagon borde lite saken da epok sasom behovs darfor att forbattrin forsta sig sjalva och kanske ocksa bliva forbattring kungen att beskriva forsvinna tankar, kanslor sam behov.

Den otrogna partnern

Fran naturliga motiv tendera skarp, atminstone i inledningen bruten parterapin, alska kungen saken da kompanjon sasom har varit otrogen. Nar sjalv vander undertecknad till den saso age varit gå till otrogen brukar mi betona vikten bruten att befinna hederlig nar hen ska prova beskriv otroheten. Det befinner si normalt ett mer eller mindre betungande skada grundforutsattning forfaringssatt.

Jag tendera befinna otvetydig med att det evigt finns en chansning att bliv avslojad tillsammans ytterligar logner under parterapin. Om det hander kommer det blott att hejda och hindr syftet med parterapin.

Aven om otrohet befinner si ett grovt missriktad agera betyder det inte att nago otrogen manniska i grunden ar nagon svekfull medspelare. A andra sidan avser jag att syn vanligtvis tyder kungen brister i empatisk kompetens. Synd befinner si i grunden en egocentrisk agera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment